Quần đảo Cook ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc COVID-19