Quân đoàn 3 hỗ trợ người dân trong khu cách ly

Phóng sự ảnh - Số 2422: Quân đoàn 3 hỗ trợ người dân trong khu cách ly.

Chủ nhật, 05/09/2021 11:17

Thời sự