Quân đội Myanmar trấn giữ đường phố sau khi lên nắm quyền lãnh đạo

Sau khi đột kích, bắt giữ các nhà lãnh đạo của chính quyền hiện tại và tuyên bố lên nắm quyền, quân đội Myanmar đã triển khai binh sĩ trấn áp những khu vực quan trọng.

Thứ tư, 03/02/2021 09:02

Quân sự

Sải cánh bay đầu tiên 07:50

Sải cánh bay đầu tiên

Thứ tư, 05/05/2021 | 10:18