Quân đội chung tay cùng thành phố Hồ Chí Minh chống dịch

Phóng sự ảnh - Số 2423: Quân đội chung tay cùng thành phố Hồ Chí Minh chống dịch.

Thứ hai, 06/09/2021 14:42

Thời sự