Quản lí kiêm anh họ ở Mỹ nói về ân nghĩa của Phi Nhung dành cho mình, tiết lộ chi tiết xúc động về cháu gái Wendy