Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hỗ trợ Tây Ninh 100 tấn gạo