Quảng Bình: Hãi hùng xác lợn dịch bị xả từng mảnh thả trôi trên kênh Rào Đá