Quảng Bình: Một giáo viên tiêm cùng lúc 2 mũi vaccine phòng Covid-19