Quảng Bình: Phát hiện 11 FO đều là F1 của những người về từ miền Nam mắc Covid-19