Quảng Bình triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 3