Quang Hải bình phục, Hà Nội FC sẵn sàng đòi lại ngôi đầu V-League