Quang Hải đưa điện thoại cho bạn gái xem, Huỳnh Anh liên tục cười rạng rỡ