Quang Hải nghỉ vì hao tổn thể lực, khiến Hà Nội FC thua Sài Gòn FC