Quang Hải xóa sạch ảnh bạn gái, Huỳnh Anh lại khẳng định độc thân