Quang Lê: 'Anh Hoài Linh đã mở màn làn sóng trở về Việt Nam của nghệ sĩ hải ngoại'