Quảng Nam: Lại xảy ra sạt lở núi, khiến một số xã bị cô lập