Quảng Nam: Ổ dịch ở Phước Sơn đã có 43 ca Covid-19, riêng 1 trường học 36 ca