Quảng Nam hoàn thành nhiều chỉ tiêu về an sinh xã hội và giảm nghèo

Năm 2020, năm đối mặt với nhiều khó khăn từ dịch bệnh đến thiên tai, song Ngành LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam vẫn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện tốt và có hiệu quả các chỉ tiêu của ngành, đặc biệt là trên lĩnh vực an sinh xã hội và giảm nghèo.

Năm 2020, Ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các công văn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện trên lĩnh vực bảo trợ xã hội. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch tổ chức các hoạt động vui xuân, đón tết, chi trả chế độ trợ cấp cho đối tượng đang chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội (BTXH) và tại cộng đồng nhân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện trợ cấp tại cộng đồng cho 95.500 đối tượng BTXH và hơn 12.000 cá nhân, hộ gia đình nhận nuôi dưỡng chăm sóc đối tượng BTXH tại cộng đồng, với tổng kinh phí chi trả 600 tỷ đồng. Thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc trên 500 đối tượng tại các cơ sở BTXH trực thuộc Sở, với kinh phí trên 7,2 tỷ đồng.

Đã kịp thời tham mưu thực hiện phân bổ 2.000 tấn gạo do Chính phủ hỗ trợ để giúp người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ trong năm 2020. Phối hợp tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ đột xuất nắm bắt tình hình đời sống nhân dân tại các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ.

Ở lĩnh vực giảm nghèo, Ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện các Kế hoạch, hướng dẫn về công tác giảm nghèo; tổ chức các cuộc họp chuyên đề, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững tại các địa phương. Hỗ trợ 75 nhà ở cho hộ nghèo chính sách người có công và hộ có nhà sập do Bão lũ từ nguồn kinh phí do thành phố Hà Nội hỗ trợ 03 tỷ đồng.

Năm 2020, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện mua và cấp miễn phí 208.337 thẻ BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, người dân sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, người sống tại xã đảo, kinh phí 113,357 tỷ đồng; hỗ trợ đóng BHYT cho 11.874 người cận nghèo, kinh phí 3,659 tỷ đồng; cho vay 3.059 lượt hộ nghèo, doanh số 113,912 tỷ đồng; 3.494 lượt hộ cận nghèo, doanh số 152,709 tỷ đồng; 6.562 lượt hộ mới thoát nghèo, doanh số 303,651 tỷ đồng.

Kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về công tác giảm nghèo: Thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, năm 2020 tham mưu UBND tỉnh phân bổ 141,527 tỷ đồng cho các địa phương trong dự toán ngay từ đầu năm để các địa phương chủ động chi trả kịp thời các chính sách khuyến khích cho hộ thoát nghèo bền vững được công nhận năm 2019 gồm: 2.933 hộ thoát nghèo, 2.366 hộ thoát cận nghèo bền vững. Tiếp tục thực hiện chính sách về y tế, giáo dục, tín dụng cho hộ thoát nghèo bền vững công nhận năm 2017 và 2018 gồm: 7.056 hộ thoát nghèo và 9.558 hộ thoát cận nghèo. Đến nay, qua theo dõi các địa phương đã thực hiện chi đầy đủ các chế độ chính sách.

Một trong những tín hiệu đáng ghi nhận ở mục tiêu giảm nghèo của tỉnh Quảng Nam năm 2020 là tỉnh giao chỉ tiêu giảm số hộ nghèo năm 2020 cho các địa phương trong toàn tỉnh là 2.700 hộ. Song, Sở LĐ-TB&XH đã tập trung tham mưu, tổ chức thực hiện quyết liệt công tác giảm nghèo, đến nay theo Báo cáo sơ bộ kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2020 của các địa phương, toàn tỉnh đã giảm được 3.009 hộ nghèo, đạt 111,44% kế hoạch.

Năm 2021, năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Ngành LĐ-TB&XH với trọng trách của mình sẽ nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu được giao, góp phần hiện thực hóa các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã đề ra, đặc biệt là trên lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Theo HOÀNG ANH/Dân Sinh Link Gốc:           Copy Link
http://baodansinh.vn/quang-nam-hoan-thanh-nhieu-chi-tieu-ve-an-sinh-xa-hoi-va-giam-ngheo-20210209022918603.htm

Tags: tỉnh Quảng Nam  |  phát huy tinh thần  |  bảo trợ xã hội  |  tết nguyên đán  |  cơ sở bảo trợ xã hội  |  giảm nghèo bền vững  |  Chế độ chính sách  |  kinh tế khó khăn  |  hộ cận nghèo  |  hiện thực hóa  |  Đại hội Đảng