Quảng Nam hướng đến làm sạch vùng đất bom mìn

Trung tâm hành động bom mìn quốc gia và tổ chức HALO Trust vừa tiến hành khảo sát, làm cơ sở tham mưu, điều phối và xây dựng dự án dò tìm, xử lý vật liệu nổ và giúp đỡ đời sống nạn nhân bom mìn tại Quảng Nam.

Thứ ba, 19/10/2021 22:34

Thời sự

Vườn lan của lính đảo 03:52

Vườn lan của lính đảo

Thứ sáu, 26/11/2021 | 13:52