00:00

Quảng Nam mưa lớn, 3 thủy điện xả lũ về sông Vu Gia lên đến 4.807 m3/giây

TIN LIÊN QUAN