Quảng Nam phát hiện 43 ca mắc Covid-19 mới trong 3 ngày