Quảng Nam phát hiện thêm 6 người mắc Covid-19 liên quan F0 ở Đà Nẵng