Quảng Nam tiếp nhận hệ thống oxy và khí nén phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19