Quảng Nam triển khai tiêm 450.000 liều vắc xin VeroCell vào ngày 25/10