Quảng Ngãi: Dùng ghe chở lương thực, nước uống tiếp tế cho dân vùng rốn lũ