Quảng Ngãi: Lũ quét cuốn trôi 6 nhà dân trong tích tắc, ngôi làng có nguy cơ bị xóa sổ