Quảng Ngãi: Sạt lở núi gây nguy hiểm cho 24 hộ dân