Cập nhật tình hình Covid-19

Quảng Ngãi công bố cấp độ dịch quy mô cấp xã

Tối 21/10, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi phát đi Thông báo khẩn số 2770/TB-SYT về việc phân loại, đánh giá, xác định cấp độ Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến quy mô cấp xã.

Tỉnh Quảng Ngãi xác định ở mức dịch cấp độ 2 (vùng vàng) đối với địa bàn toàn tỉnh.

Cụ thể, toàn tỉnh đánh giá, xác định cấp độ dịch Covid-19 ở mức cấp độ 2, tức nguy cơ trung bình (vùng vàng).

Ở quy mô cấp huyện, thị xã, thành phố có 5 đơn vị gồm: Sơn Tây, Minh Long, Lý Sơn, Sơn Hà, Trà Bồng được xác định cấp độ dịch Covid-19 ở mức cấp độ 1, tức vùng bình thường mới (vùng xanh ).

8 đơn vị còn lại gồm: Thành phố Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Ba Tơ, Đức Phổ, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh và Mộ Đức được xác định cấp độ dịch Covid-19 ở mức cấp độ 2, tức nguy cơ trung bình (vùng vàng).

Ở quy mô cấp xã, phường, thị trấn: Toàn tỉnh có 139 đơn vị đạt tiêu chí vùng xanh (cấp độ 1, tức là vùng bình thường mới).

27 đơn vị được xác định cấp độ dịch Covid-19 ở mức cấp độ 2, tức nguy cơ trung bình (vùng vàng).

6 xã, phường gồm: Bình Thanh, Bình Hải (huyện Bình Sơn); Nghĩa Hà, Chánh Lộ (thành phố Quảng Ngãi); Hành Trung (huyện Nghĩa Hành) và Đức Thạnh (huyện Mộ Đức) được xác định cấp độ dịch Covid-19 ở mức cấp độ 3, tức nguy cơ cao (vùng cam).

Trên địa bàn tỉnh còn duy nhất xã Nghĩa Phú (thành phố Quảng Ngãi) được xác định cấp độ dịch Covid-19 ở mức cấp độ 4, tức nguy cơ rất cao (vùng đỏ).

Chiều cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thông tin, trên địa bàn ghi nhận thêm 9 ca mắc mới.

Như vậy, từ ngày 26/6 đến nay, số ca mắc Covid-19 tại tỉnh Quảng Ngãi là 1.509 ca bệnh. Trong đó, có 1.222 ca đã khỏi bệnh, 278 ca bệnh hiện đang điều trị và 9 bệnh nhân tử vong.

Theo HIỂN CỪ/Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
http://www.nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/quang-ngai-cong-bo-cap-do-dich-quy-mo-cap-xa-670517/

Tags: COVID 19  |  Quảng Ngãi  |  Bình Sơn  |  Mộ Đức  |  Nghĩa Hành  |  tỉnh Quảng Ngãi  |  Đức Thạnh  |  Hành Trung  |  Chánh Lộ  |  Nghĩa Hà