Quảng Ngãi điều chỉnh biện pháp cách ly người tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19