Cập nhật tình hình Covid-19

Quảng Ngãi quy định tạm thời các biện pháp cách ly y tế

Chiều 19/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành công văn khẩn quy định áp dụng tạm thời một số biện pháp cách ly y tế trong phòng, chống dịch Covid-19.

Khai báo y tế tại các chốt kiểm soát đặt tại cửa ngõ ra, vào tỉnh Quảng Ngãi.

Người về từ TP Hồ Chí Minh, các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, cụ thể:

Người đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19): Tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, xét nghiệm RT-PCR 1 lần vào ngày đầu.

Người đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19: Cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo, xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7.

Người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19: Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày, tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày tiếp theo, xét nghiệm vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14.

Người chưa tiêm vaccine: Cách ly tập trung 14 ngày, cách ly tại nhà trong 7 ngày tiếp theo, xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7, ngày thứ 14 và ngày thứ 21, tự theo dõi sức khỏe đến đủ 28 ngày.

Người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người dưới 18 tuổi (trẻ em): Cách ly tại nhà và có người chăm sóc cách ly.

Người đến/về Quảng Ngãi từ các tỉnh, thành phố khác (ngoài TP Hồ Chí Minh, các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An), cụ thể:

Người đến/về từ các địa phương cấp độ 1 (vùng xanh): Thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe 7 ngày.

Người đến/về từ các địa phương cấp độ 2 (vùng vàng): Khuyến cáo có kết quả xét nghiệm âm tính có giá trị trong 72 giờ; thực hiện khai báo y tế.

Cụ thể, người đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà/lưu trú 7 ngày. Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà/lưu trú 14 ngày.

Đối với người đến/về từ vùng cấp độ 3 (vùng cam): Khuyến cáo có kết quả xét nghiệm âm tính có giá trị trong 72 giờ, thực hiện khai báo y tế:

Người đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng hoặc những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày, xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất.

Người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng Covid-19 thì thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày, tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo, xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7.

Người chưa tiêm vaccine phòng Covid-19, thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày, tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo, xét nghiệm SARS-CoV-2 ba lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14.

Đối với người đến/về từ vùng cấp độ 4 (vùng đỏ): Yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính có giá trị trong 72 giờ (hoặc test nhanh tại chốt kiểm tra y tế); thực hiện khai báo y tế:

Người đã khỏi bệnh Covid trong vòng 6 tháng thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày, xét nghiệm RT-PCR 1 lần vào ngày đầu.

Người đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 thì cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày, tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo, xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7.

Người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 thì cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày, tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày tiếp theo, xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và 14.

Người chưa tiêm vaccine thì cách ly tập trung 14 ngày, cách ly tại nhà 7 ngày tiếp theo, xét nghiệm SARS-CoV-2 bốn lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7, 14 và 21, tự theo dõi sức khỏe tại nhà đến đủ 28 ngày.

Người nhập cảnh, chuyên gia trong nước đến Quảng Ngãi, cụ thể:

Người nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 qua 14 ngày hoặc khỏi bệnh Covid-19: Cách ly y tế tập trung 7 ngày, tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo, xét nghiệm 2 lần vào các ngày 1, 7. Không đủ điều kiện nêu trên thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo, xét nghiệm 4 lần vào các ngày 1, 7, 14, 21.

Chuyên gia trong nước tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng: Không thực hiện cách ly y tế, xét nghiệm RT-PCR lần đầu khi đến tỉnh và xét nghiệm RT-PCR trong vòng 72 giờ khi tham gia họp (ngoại trừ đến từ địa phương vùng xanh).

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan

Theo Tin, ảnh: HIỂN CỪ/Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
http://www.nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/quang-ngai-quy-dinh-tam-thoi-cac-bien-phap-cach-ly-y-te-670158/

Tags: COVID 19  |  SARS CoV 2  |  Quảng Ngãi  |  Tp Hồ Chí Minh  |  bình dương  |  Đồng Nai  |  Long An  |  RT PCR 1  |  RT PCR