Quảng Ninh: 2 ca F1 âm tính, học sinh cấp 3 Hòn Gai được trở lại trường từ ngày mai