Quảng Ninh: Cần thêm động lực để phục hồi ngành du lịch