Quảng Ninh: Phát triển du lịch cộng đồng bền vững

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa thống nhất lựa chọn triển khai 9 điểm phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2020 - 2025 và các nội dung hỗ trợ theo đề xuất của Đề án Phát triển du lịch cộng đồng bền vững trên địa bàn Quảng Ninh đến năm 2025.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện Ba Chẽ, Bình Liêu, Đầm Hà, Tiên Yên, Vân Đồn, thị xã Quảng Yên, TP. Móng Cái, Uông Bí xác định cụ thể nội dung cần hỗ trợ, đề xuất hỗ trợ khác đối với điểm du lịch cộng đồng tại mỗi địa phương; xác định số hộ dân sẵn sàng tham gia vào đề án, lấy ý kiến người dân địa phương về việc sẵn sàng tham gia vào đề án.

Đồng thời, đề nghị quá trình hoàn thiện đề án cần đề xuất cụ thể, chi tiết những nội dung hỗ trợ để các đối tượng tham gia các hạng mục hỗ trợ xây dựng, hình thành, phát triển sản phẩm du lịch, thủ công, OCOP truyền thống…; xác định rõ các chủ thể được hỗ trợ và nguyên tắc ràng buộc trách nhiệm.

Theo Bảo Thoa/Công thương Link Gốc:           Copy Link
https://congthuong.vn/quang-ninh-phat-trien-du-lich-cong-dong-ben-vung-146558.html

Tags: quảng ninh