Quảng Ninh: Tập huấn phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Nhằm thực hiện mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn, ngành dân số Quảng Ninh đã tổ chức chương trình tập huấn mô hình phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2021.

Theo Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh, năm 2021, ngành dân số triển khai tập huấn về phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở 12 xã mới tại các huyện Vân Đồn, TP Hạ Long, TP Cẩm Phả và TX Đông Triều.

Nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết đã trở thành hủ tục ăn sâu vào nếp nghĩ bao thế hệ đồng bào

Thành phần tham gia các lớp tập huấn chủ yếu là Ban chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, cộng tác viên dân số, các ban, ngành, đoàn thể có liên quan.

Các lớp tập huấn sẽ tập trung vào giới thiệu ý nghĩa, sự cần thiết của việc triển khai mô hình phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nguyên nhân hậu quả, giải pháp khắc phục tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đồng thời phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về dân tộc ít người, xây dựng các kế hoạch hoạt động, tổ chức cụ thể.

Qua buổi tập huấn, lãnh đạo, chính quyền các ban ngành đoàn thể ở địa phương và cộng đồng dân cư, quan tâm sẽ có thêm thông tin thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về Đề án Giảm thiểu tình trạng tạo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025.

Qua thời gian triển khai, bước đầu các địa phương đều ghi nhận tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn đã từng bước giảm.

Theo Nam Cường/Gia đình & Xã hội Link Gốc:           Copy Link
http://giadinh.net.vn/dan-so/quang-ninh-tap-huan-phong-ngua-tao-hon-va-hon-nhan-can-huyet-thong-20210915202619219.htm

Tags: Quảng Ninh  |  TP Hạ Long  |  dân tộc thiểu số  |  hôn nhân cận huyết  |  tỉnh quảng ninh  |  hôn nhân cận huyết thống  |  vùng dân tộc thiểu số  |  TP Cẩm Phả  |  dân số quảng ninh