Quảng Ninh: Thưởng 100 triệu cho Quán quân 'Đường lên đỉnh Olympia 2021'