Quảng Ninh: Vi phạm chống dịch, 3 Chủ tịch phường bị đình chỉ nhiệm vụ