Quảng Ninh bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ ngày 30/10