Quảng Trị triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm trẻ 12-17 tuổi