Quốc hội Liên bang Đức bầu Chủ tịch mới

Trong phiên họp toàn thể đầu tiên vào hôm qua, Quốc hội Liên bang mới của Đức đã bầu Nghị sĩ Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) Bärbel Bas làm Chủ tịch Quốc hội mới.

Thứ tư, 27/10/2021 22:08

Thời sự

Vượt khó 14:45

Vượt khó

Thứ bảy, 27/11/2021 | 14:20