Quý 4/2021, các ngân hàng tuyển dụng nhân sự chất lượng cao vẫn tăng