Quy định chặt chẽ khâu tiền kiểm, hậu kiểm với việc phổ biến phim trên không gian mạng

Trong tuần, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trình bày Tờ trình Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Theo Thu Mai - Việt Hùng/Tổ Quốc Link Gốc:           Copy Link
http://toquoc.vn/quy-dinh-chat-che-khau-tien-kiem-hau-kiem-voi-viec-pho-bien-phim-tren-khong-gian-mang-20210918141925214.htm

Tags: Tổ Quốc Trong  |  Phó Chủ  |  trần thanh mẫn  |  Bộ Văn  |  Nguyễn Văn Hùng  |  Luật Điện