Quy định nới lỏng đang tạo điều kiện cho massage kích dục