Hình phạt cực 'nặng đô' với người không tiêm vắc xin Covid-19 tại các nước