Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 tiếp nhận hơn 326 tỷ đồng