Quyền Linh tiết lộ điều ám ảnh sau những tháng đi chống dịch