Quyền lực của Trung Quốc tại châu Á đột ngột giảm, Mỹ đứng đầu