RBA: Chính sách tiền tệ không phải là nguyên nhân khiến giá nhà tăng