Rà soát, triển khai hạ tầng viễn thông tại 17 quận, huyện Hà Nội phục vụ học trực tuyến