Rắn hổ mang lao thẳng vào chuồng mèo để săn mồi, cái kết sẽ ra sao?

Con mèo sẽ phải làm gì để không mất mạng vì cú đớp đầy nọc độc của răn hổ mang?

Thứ ba, 03/08/2021 10:09

Thời sự