Rao bán kit xét nghiệm COVID-19 để chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng